Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo phương án của giai đoạn mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm sau sẽ được tổ chức theo phương án của giai đoạn 2022-2025 nhưng chưa công bố chi tiết.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo phương án của giai đoạn mới
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm sau sẽ được tổ chức theo phương án của giai đoạn 2022-2025 nhưng chưa công bố chi tiết.