Thông tin phản ánh tiêm chủng được xử lý thế nào

Từ phản ánh của người dùng về việc thiếu chứng nhận tiêm vaccine Covid-19, thông tin sẽ được đối chiếu với giấy tờ để phê duyệt hoặc từ chối.

Thông tin phản ánh tiêm chủng được xử lý thế nào
Từ phản ánh của người dùng về việc thiếu chứng nhận tiêm vaccine Covid-19, thông tin sẽ được đối chiếu với giấy tờ để phê duyệt hoặc từ chối.