'Tôi là Bêtô' được dịch sang tiếng Hàn

"Tôi là Bêtô" - truyện best-seller của Nguyễn Nhật Ánh - được một nhà xuất bản Hàn Quốc mua bản quyền và dịch lại.

'Tôi là Bêtô' được dịch sang tiếng Hàn
"Tôi là Bêtô" - truyện best-seller của Nguyễn Nhật Ánh - được một nhà xuất bản Hàn Quốc mua bản quyền và dịch lại.