TP.HCM đề nghị cấp mã số cho 150.000 F0, Bộ Y tế nói gì?

Bộ Y tế nói gì về đề nghị cấp mã số cho 150.000 F0 phát hiện qua test nhanh của TP.HCM? ]]>

TP.HCM đề nghị cấp mã số cho 150.000 F0, Bộ Y tế nói gì?
TP.HCM đề nghị cấp mã số cho 150.000 F0, Bộ Y tế nói gì?Bộ Y tế nói gì về đề nghị cấp mã số cho 150.000 F0 phát hiện qua test nhanh của TP.HCM? ]]>